אַדווערץ אין די שטאָט Yegorshino. פֿאַר קידס

עס איז ניט פאָרשלאָגן אין דעם קאַטעגאָריע.
זייט דער ערשטער, וואס שאַפֿן נייַ אַד.