אַדווערץ אין די שטאָט Yegorshino

עס איז ניט פאָרשלאָגן אין דעם קאַטעגאָריע.




זייט דער ערשטער, וואס שאַפֿן נייַ אַד.