אַדווערץ אין די שטאָט אנטאפאגאסטא. די פאַרמאָג

עס איז ניט פאָרשלאָגן אין דעם קאַטעגאָריע.
זייט דער ערשטער, וואס שאַפֿן נייַ אַד.