אַדווערץ אין די שטאָט Yegorshino. היים און גאָרטן

עס איז ניט פאָרשלאָגן אין דעם קאַטעגאָריע.
זייט דער ערשטער, וואס שאַפֿן נייַ אַד.