אַדווערץ אין די שטאָט Yegorshino. אַנדערער

עס איז ניט פאָרשלאָגן אין דעם קאַטעגאָריע.
זייט דער ערשטער, וואס שאַפֿן נייַ אַד.